aaafinance.cz

     
Reklama : !!!Práce doma!!!  Úvěry Finance-on-line.cz > Úvěr s odloženou splatností
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Úvěr s odloženou splatnostíSpecifičnost úvěru :

 • hypotéka s proměnným splácením určená k zajištění hotovosti až do 75% hodnoty zástavy se splatností až 20 let; funguje na principu kontokorentního úvěru, tj. po dobu první poloviny splatnosti (5 - 10 let) je klient povinen splacet pouze úrok, a to pouze z prostředků, které čerpal a až ve druhé polovině splatnosti (5 - 10 let) splácí klient čerpaný úvěr
 • vyřízení úvěru do 7 dnů
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Popis úvěru :

 • klient má nastaven úvěrový rámec, který může v období čerpání libovolně využívat, tzn.opakovaně čerpat, odložit splátku, snižovat vyčerpanou částku vklady, a v této době splácí pouze úroky z čerpané částky
 • a až v období splatnosti ve druhé polovině úvěru splácí klient měsíčními splátkami úvěr v čerpané výši<
 • v podstatě jde o úvěr s odloženou splatností jistiny

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky a cizinec, který ma za manžela/lku občana ČR
 • fyzická osoba - občan EU
 • fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR
 • věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)

Účel úvěru :

 • úvěr může být účelový k zajištění vlastního bydlení (viz. níže uvedený výčet) anebo neúčelový - žadatel může s prostředky libovolně nakládat
 • koupě nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti (rozvod, dědictví, atd.)
 • výstavba, dostavba a rekonstrukce nemovitosti
 • úhrada již provedených investic do nemovitostí určených k bydlení;
 • úhrada členského podílu či převod členských práv k bytovému družstvu (tzv.družstevní byt); podílem nelze úvěr zaručit, pokud není byt převeden do osobního vlastnictví
 • refinancování úvěrů (od bankovních i nebankovních finančních institucí ) na investici do nemovitosti
 • kombinace výše uvedených účelů
 • pokud klient sjedná účelový úvěr, mění se tento na neúčelový v okamžiku prvního využití limitu úvěru na jiný než sjednaný účel.

Prokazování bonity žadatele :

 • prokázáním dostatečného příjmů žadatele
 • historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • vinkulací pojištění zastavované nemovitosti
 • v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění,předkupní právo k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, aj.)

Nemovitosti k zajištění úvěru :

 • dokončená nemovitost k bydlení či rekreaci
 • pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční, je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
 • zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví alespoň jednoho žadatele či jeho přímého příbuzného
 • nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem), pokud není byt převeden do osobního vlastnictví
 • nelze ručit pouze ideálním spoluvlastnickým podílem, nemovitost musí být zastavená celá, tj. se souhlasem ostatních spoluvlastníků

Nemovitosti k bydlení či rekreaci :

 • bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
 • atelier
 • rodinný dům nebo vila
 • bytové domy (činžovní domy)
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
 • garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku

Výše a splatnost úvěru :

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 300 000,- Kč do 5 000 000,- Kč
 • účelový úvěr lze poskytnout do výše 75% a neúčelový úvěr do 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
 • doba splatnosti je od 10 do 20 let

Způsob splácení :

 • v období čerpání - 5 až 10 let - je klient povinen platit pouze úroky z aktuálně vyčerpaného úvěrového rámce; klient ale může kdykoliv uhradit splátku čerpaných prostředků v libovolné výši, případě i celý čerpaný úvěr.
 • v období splácení - 5 až 10 let - tj. po uplynutí období čerpání klient začne s anuitním splácením (měsíční splátky ve stejné výši). Výši splátky banka klientovi oznámí na základě výše čerpání debetního rámce ke konci období čerpání.
 • u variabilní hypotéky se období čerpání, případně i splácení stanoví na jednu polovinu doby splatnosti (příklad: hypotéka se splatností na 20 let, období čerpání 10 let a doba splácení 10 let, kdy tato může být však kratší)
 • v podstatě jde o úvěr s odloženou splatností jistiny

Zpoplatnění zpracování žádosti :

 • Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
 • poskytnutí úvěru může být / je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy

Úroková míra :

 • aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti

Pojištění úvěrových rizik :

 • žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost (zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy
Splňuje-li představený Úvěr s odloženou splatností vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist